Home » Aims and Duties

Aims and Duties

Vision

PTU’s Vision is to train and produce highly qualified, committed engineers who are the Youth, human resources for our developing country.

ရည်မှန်းချက် နှင့်တာ၀န်

ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လူစွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော လူငယ်လူရွယ်များအား အဆင့်မြင့်အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာရပ်များကို သင်ကြားပေး ရန်။

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းကြံဆမှုနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်နိုင်သူ များ ပေါ်ထွန်းလာစေရန်။